Kıdem ve İhbar Tazminat Hesaplama

Parametreler
Parametreler

Mevzuat Tarihi

01.07.2019

SGK Tavan Matrahı

19.188,00 TL

SGK Taban Matrahı

2.558,40 TL

%15,0 Matrah Başlangıcı

0,00 TL

%20,0 Matrah Başlangıcı

18.000,00 TL

%27,0 Matrah Başlangıcı

40.000,00 TL

%35,0 Matrah Başlangıcı

148.000,00 TL

Asgari Ücret

2.558,40 TL

1.Derece Sakatlık İndirim Tutarı

1.200,00 TL

2.Derece Sakatlık İndirim Tutarı

650,00 TL

3.Derece Sakatlık İndirim Tutarı

290,00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı

6.379,86 TL
Yazdır

Kıdem - İhbar Tazminatı Hesaplama

İşe Giriş Tarihi

İşten Ayrılış Tarihi

Aylık Brüt Maaşınız

Aylık Brüt Yemek ve Yol Ücretiniz

Yıllık Brüt İkramiye Tutarı

Diğer Yıllık Brüt Kazançınız

Kümüle Gelir Vergisi Matrahınız

Hesapla

Yapılan hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup nihai hesaplamalarda uzman görüşü alınmalıdır